Terimakasih Atas Kunjungan Anda di Blog Sederhana Saya Ini my task: Kerata Basa

Sabtu, 21 April 2012

Kerata Basa


Piring = sepine yen miring.
Suruh = kesusu weruh.
Sindur = isin yen mundur.
Ukir = ukurane pikir.
Andhong = anake supaya gelis nggendhong.
Setir = senajan singset tetep bisa muntir.
Garbu = yen ora mbegar ora bisa mlebu.
Ruji = diruru siji-siji.
Buta = kalbu sing ora ditata.
Gethuk = yen digeget karo manthuk-manthuk

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Sabtu, 21 April 2012

Kerata Basa


Piring = sepine yen miring.
Suruh = kesusu weruh.
Sindur = isin yen mundur.
Ukir = ukurane pikir.
Andhong = anake supaya gelis nggendhong.
Setir = senajan singset tetep bisa muntir.
Garbu = yen ora mbegar ora bisa mlebu.
Ruji = diruru siji-siji.
Buta = kalbu sing ora ditata.
Gethuk = yen digeget karo manthuk-manthuk

Tidak ada komentar:

Posting Komentar